07 février, 2012

De overzichtstentoonstelling van het werk van Jos De Maegd heeft succes


Bij de opening op vrijdag 27 januari van de overzichtstentoonstelling van Jos De Maegd in het GC De Oude Pastorij van Kapellen op de Bos was het drummen. Er waren zowat 200 aanwezigen, uit de meest diverse middens. Charlotte Vaes, de kleindochter van Jos De Maegd, gaf een inhoudelijk sterke toespraak. Daarna speelde het achter-kleinkind van Jos De Maegd, Jolene Zhu, enkel stukjes op viool.

(foto Peter De Maegd)

Toespraak Charlotte Vaes op de tentoonstelling

Goedenavond iedereen,

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor jullie massale opkomst.

Welkom op de retrospectieve van Jos De Maegd!

Doorheen mijn studie Kunstwetenschappen en Archeologie ben ik meer en meer geboeid geraakt door het werk van Jos De Maegd. Daarom heb ik mijn Masterpaper geschreven over zijn oeuvre. Zo ben ik onder andere een jaar lang in zijn archief gedoken en heb ik honderden brieven van De Maegd gelezen, waardoor ik de kunstenaar in Jos De Maegd heb proberen doorgronden.

Het is heel moeilijk om een kunstenaar objectief te beoordelen maar ik denk dat we toch met zekerheid kunnen zeggen dat Jos De Maegd twintig jaar na zijn dood nog altijd op heel wat interesse kan rekenen. Het is mede daarom dat de familie De Maegd besliste om deze tentoonstelling te organiseren om de kunstenaar de aandacht te geven die hij volgens ons verdient. En natuurlijk ook om de vele liefhebbers van zijn kunst een kans te geven zijn werk te bewonderen.

Voor deze tentoonstelling hebben we vooral geput uit de persoonlijke collectie van de familie maar hebben we ook schilderijen die in handen zijn van privéverzamelaars in bruikleen genomen. Op die manier hebben we toch een mooi overzicht kunnen geven van zijn werk doorheen de verschillende periodes die zijn kunst kenmerken.

In elke zaal zal u een overzicht krijgen van een periode uit zijn oeuvre.

Voor de bovenste zaal hebben we ervoor gekozen om voorwerpen tentoon te stellen uit zijn archief. Deze voorwerpen illustreren onder andere zijn persoonlijk leven. Verder vindt u er nog enkele lithografieën of steendrukken die hij maakt in het vrije atelier grafiek als docent in het Roodebeekcentrum of in de academie van Sint-Pieters-Woluwe. De kunstenaar engageerde zich ook op sociaal-cultureel en pedagogisch vlak, onder andere via de oprichting van jeugdatelier ‘Windekind’ waarin hij zich baseert op de pedagogie van Freinet.

Op de eerste verdieping zal u vooral intimistische portretten terugvinden die een familiale sfeer weergeven. Deze portretten, en ook landschappen die in deze zaal worden tentoongesteld, geven een beeld van zijn vroege, succesvolle, periode. Veel Europese kunstenaars grijpen na de Tweede Wereldoorlog, een periode van onzekerheid, in hun kunst terug naar een zekerheid. In België wordt het expressionisme tijdens de oorlog tot nationaal ideaal uitgeroepen, waarbij het reële als uitgangspunt een toevluchtsoord is in een rusteloze wereld. De abstracte kunst wordt in heel Europa gedurende de jaren ’30 immers verborgen gehouden en in België wordt dit tijdens de oorlog doorgezet met het animisme. Ook na de oorlog is het moeilijk voor de musea om het publiek te overtuigen voor moderne kunst. De figuratieve, animistische, stijl van het Vlaams Expressionisme dat voor de oorlog veel succes had, kan dan veel invloed uitoefenen op de Belgische schilders. Ook Jos De Maegd haalt zijn inspiratie uit het werk van kunstenaars als Gust De Smet en Jean Brusselmans. Met zijn figuratieve werk kan de Maegd enkele Vlaamse kunstcritici en publiek overtuigen. In 1946 volgt een hoogtepunt in het oeuvre van De Maegd: Hij wint De Prijs van Rome, waardoor hij de kans krijgt om naar Congo te reizen.

Naar aanleiding van zijn succes wordt hij ook betrokken bij verscheidene groepstentoonstellingen van Le Jeune Peinture Belge, waarmee hij onder andere in het Paleis voor Schone Kunsten kon exposeren.

De portretten van Jos De Maegd kunnen als statisch omschreven worden, maar als je beter en langer kijkt, merk je een zekere dynamische inhoud. De schilder gaat duidelijk op zoek naar de ziel van de geportretteerde. En aan de ogen van de figuur kan je zien dat de schilder nog twijfelt. De kinderen lijken op het eerste gezicht nogal dromerig maar wanneer je goed kijkt lijken ze te willen opspringen om volop aan het leven deel te nemen.

Jos De Maegd verblijft in 1951 voor vier maanden in het toenmalige ‘Belgisch Kongo’. Daar krijgt hij de kans om zijn kunst te verfijnen. De verschillende luchtige aquarellen, pentekeningen en schilderijen van deze reis en ook andere reizen die de kunstenaar ondernam, vindt u terug in de andere zaal op de eerste verdieping. De reis die hij in Congo maakte, zal zijn oeuvre sterk bepalen. De Maegd heeft duidelijke bedenkingen bij de manier waarop sommige kolonialen de bevolking behandelden. In de vele schetsen die hij er maakte, uit de kunstenaar zijn respect voor de plaatselijke bevolking, door het prachtige kleurgebruik en het weergeven van de essentie van de geportretteerden, wat ook aan bod komt in zijn landschappen. Aangekomen in België kunnen zijn indrukken uit Afrika op heel wat bijval rekenen. Hij kan tentoonstellen in galerij La Sirène en deelnemen aan de groepstentoonstelling op Expo ’58. Deze reis heeft de kunstenaar doen losbarsten. Met enkele weinige trekken weet De Maegd nu een figuur of een natuurindruk weer te geven en dit met een spontaan en levendig kleurgebruik.

Door zijn reis naar Congo wordt zijn visie op de wereld ruimer en wil hij een andere energie, die hij niet kan weergeven in eerder “statische” portretten, overbrengen via zijn kunst.

In deze laatste zaal komt dit sterk tot uiting. Vanaf de jaren ’60 evolueert zijn kunst naar een pure abstracte taal, namelijk die van het lyrisch abstracte. De Maegd stapt onder andere door zijn vele reizen af van de geliefde figuratieve regionale stijl en door deze keuze verliest hij een groot deel van zijn behoudsgezinde publiek. Hij besluit om voor zichzelf te schilderen en stapt binnen in een nieuwe fase van zijn oeuvre.

Inspiratie haalt hij onder andere bij kunstenaars al Jackson Pollock en Wassily Kandinsky die tijdens Wereldoorlog Twee volop voor de abstractie kiezen en zich afzetten tegen de traditie die in Europa wordt opgelegd door het totalitaire regime. Zij kozen al veel vroeger voor een internationale beeldentaal.

De Maegd zelf wil via deze abstract expressionistische stijl zijn innerlijke, zijn visie, zijn filosofie weergeven. In bijna elk schilderij merken we een zekere spanning en twijfel over de steeds meer veranderende wereld die zijn werken zo boeiend maken om naar te kijken.

Zijn visie en filosofie worden sterk beïnvloed door de christelijke filosoof Theilard de Chardin. Hij zal in zijn werk teruggaan tot de materie die vergeestelijkt wordt en van waaruit energie naar buiten komt. Dit zal tot uiting komen door innerlijke krachten. Vooral de natuur, die hij op een spirituele haast mysterieuze wijze benadert, zal dienen als inspiratiebron met titels als ‘Zonnige beweging’. Alle verschijnselen bezitten volgens Theilard dat psychische element of verinnerlijkte energie die de stuwende kracht is van de evolutie. En het is deze innerlijke energie of ziel die De Maegd uit de natuur, het leven wilde halen en weergeven.

Het innerlijke wezen dat hij reeds zocht bij zijn kinderportretten kon hij nu echt weergeven. Deze werken stonden volgens hem dan ook dichter bij de realiteit omdat hij een duidelijkere en concretere, directe taal kon spreken.

Zijn gemoedstoestand komt duidelijk tot uiting in zijn schriftuur en kleurgebruik. De ene periode gebruikt hij eerder agressievere, vurige kleuren, zoals in een vulkaanuitbarsting. In een andere periode is zijn schriftuur vlak en sterk en gebruikt hij zachtere kleuren, waardoor zijn werk subtieler overkomt.

Jos De Maegd heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de kunst. Kunst was zijn leven maar meer nog dan kunstenaar was hij ook heel sociaal geëngageerd. Dat engagement heeft doorheen heel zijn carrière een belangrijke plaats in zijn leven ingenomen. Hij hechte veel belang aan de artistieke opvoeding van volwassenen en kinderen. Om die reden hebben we er ook voor gekozen om aandacht te schenken aan zijn pedagogische werk.

Veel meer zal ik niet over deze tentoonsteling verklappen. Ik zou zeggen: Ga zelf op ontdekking. Er liggen hand-outs met een kleine toelichting per zaal en je kan een cd-rom van mijn masterpaper bestellen voor meer uitleg.

Om af te ronden zou ik graag nog een paar mensen willen bedanken:

Jan Meerts voor zijn advies bij de opbouw van deze tentoonstelling, Het Kadoc (archief en documentatiecentrum van de KUL) en Het archief en museum van het leven in Brussel voor de uitgeleende voorwerpen, Kunsthandelaar De Schrijver omdat hij inspanningen levert om Jos De Maegd te heractualiseren in de kunstwereld, Paul De Prins, de voorzitter van de Oude Pastorie, dankzij wie we konden exposeren, Elke Schuermans voor het sympathieke onthaal, alle privé-verzamelaars van wie we een foto ontvingen of waarbij we konden langsgaan,

Tenslotte zou ik graag een ander artistiek talent aan jullie willen voorstellen. Jolene Zhu zal een prachtig stukje viool voor jullie spelen.

Bedankt voor jullie aandacht!

16 janvier, 2012

Jos De Maegd, overzichtstentoonstelling in Kapelle-op-den-Bos

Je wordt van harte uitgenodigd op de opening van de overzichtstentoonstelling van Jos De Maegd, met muzikale omkadering van Lucy en Jolene Zhu, op vrijdag 27 januari 2012 om 20u in gc de oude pastorie. De inleiding wordt verzorgd door Charlotte Vaes.

In het oeuvre van de kunstenaar Jos De Maegd (1917-1992) zijn twee verschillende periodes en stijlen te herkennen. Vanaf de jaren veertig tot vijftig schildert hij figuratief. Eind jaren vijftig gaat hij de weg op van de abstracte kunstWie

Jos De Maegd

Waar

GC De Oude Pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Wanneer

van 27/01/12 tot 12/02/12
open ma, di, woe van 14:00 tot 16:00 do, zo van 14:00 tot 18:00
Uitzonderlijk open op vrij 27/01/12 van 20:00 tot 23:00

Prijs

Gratis

Contact

mail : info@gcoudepastorie.be

Links

· http://www.toevla.be/FrameSet.aspx?Accommodatie=1968

· http://www.uitinkapelle-op-den-bos.be


Uitgebreide infotekst

Naar aanleiding van het twintigjarig overlijden van de kunstschilder en pedagoog,
Jos De Maegd, wordt de schilder hulde gebracht met een overzichtstentoonstelling.

Jos De Maegd werd geboren in Uden (Nederland) in 1917 en stierf in 1992 op vijfenzeventig jarige leeftijd in Brussel. Hij volgde opleidingen aan de Academie van Antwerpen en Leuven en aan Sint-Lucas in Brussel, waar hij later ook doceerde. De Maegd staat ook bekend als de oprichter van het jeugdatelier Windekind.

In het midden van de jaren 40 breekt de schilder door in België met zijn figuratieve werk, dat sterk beïnvloed wordt door het Vlaams-expressionisme. Na WOII was het expressionisme opnieuw een succesvolle stijl in West-Europa, ook in België.
Men wilde in Europa terug naar de figuratieve traditie die zekerheid gaf in tijden van onzekerheid. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten die een toevluchtsoord werden voor de avant-gardisten. Onder andere Gust De Smet en Jean Brusselmans waren belangrijke kunstenaars voor het werk van De Maegd. In 1943 kent hij met zijn werk dan ook een zeker succes.
Hij wint de tweede prijs in de Prijs van Rome waardoor hij de kans krijgt naar Rome te reizen om er zijn schilderkunst te verfijnen aan de Academia Belgica.
Nadien (1946) zal hij deze prijs ook winnen waardoor hij in 1951 een jaar kan rondreizen in Congo. Door deze twee prijzen wordt zijn werk ook bij een breder publiek bekend. Hij zal deelnemen aan verschillende tentoonstellingen, waaronder ook aan de groepstentoonstellingen van La Jeune Peinture Belge.
Hoewel Jos De Maegd door verschillende kunstcritici, waaronder Maurits Bilcke en Marcel Duchateau, journalisten van De Standaard, goede recensies krijgt, zal hij zich nooit helemaal thuis voelen in het kunstmilieu.

Dankzij zijn verblijf in Congo, zal het werk van De Maegd levendiger en frisser worden.
Hij begint meer te abstraheren, waardoor je ook merkt dat zijn visie in zijn schilderkunst ruimer wordt.


Op het einde van de jaren 50, begin jaren 60 merken we dat hij het steeds moeilijker krijgt met zijn louter figuratieve werk.

Hij zal zich in die periode steeds meer kunnen uiten via de abstractie, ook al zal hij daardoor een deel van zijn publiek verliezen. De Maegd voelt zich aangesproken door het lyrisch abstracte oeuvre van onder andere Wassily Kandinsky, waarmee hij zijn filosofie en levensvisie beter kan overbrengen naar de toeschouwer. Deze twijfel en spanning in een nieuwe fase voor de kunstenaar komen duidelijk tot uiting in zijn kunst.

25 novembre, 2006

Kunstenaar Jos De Maegd

Jos De Maegd werd geboren te Uden (Nederland) op 14 april 1917 en overleed op 30 januari 1992.
Hij studeerde aan het Hoger Instituut voor Plastische Kunst Sint-Lukas te Schaarbeek (Broeder Emiel). de Academie voor Schone Kunsten te Leuven (Willem Paerels), het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen (atelier Baron Opsomer), de Academie Belgica te Rome en volgde Kunst­geschiedenis aan de Leuvense Alma Mater.

Hij ondernam studiereizen naar Italië, Congo, Spanje, Portugal, Joegoslavië, Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije enz ...

Hij stelde ten toon in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 1948, hij was ook aanwezig op de Wereldtentoonstelling 1958, en exposeerde in Frankrijk, Nederland, Zweden, het voormalige Belgisch Kongo e.a.

Er zijn werken van hem in Staat- en Provinciebezit en in privé-collecties.
Glasbeton voor een kapel in Leuven en in Lubbeek en een muurschildering in een school te Woluwe.

Hij was leraar schilderkunst en kunstgeschiedenis aan het Hoger Instituut Sint-Lukas te Schaarbeek en gewezen lesgever grafiek aan de academie te Leuven.
Hij was directeur van de Rijksacademie in Sint Pieters-Woluwe.

In 1946 behaalde hij de Grote Prijs van Rome en was in 1960 Laureaat van de Grote Prijs van Oostende. In 1965 ontving hij voor zijn kulturele aktiviteit de Neerlandia ­Visserprijs.

Publicaties: 1948 Tekenen; handleiding voor het onderwijs. Cursussen voor het onderwijs; schilder­techniek, kunstgeschiedenis, publiciteit. In tijdschriften: artikels over kunst in 'Standaard der Letteren', Dietse Warande, Wilkor (Nederland), Volksopvoeding (Benelux), De Linie, Vlaanderen, Vernieuwing in de Opvoeding (Nederland), Jeugd en cultuur, Contrast, VTB, Nova en Vetera, (Ndl.) e.a. In 'Uren van Schoonheid' uitg. De Standaard, hoofdstuk van 'Van het impressionisme tot de abstracte kunst'.

Sociale activiteiten: causeries over kunst en kreativiteit, voor allerlei kulturele verenigingen. Voordrachten in het museum te Brussel en het Paleis voor Schone Kunsten. Cursusleider en medewerker aan de Lodewijk de Raetstichting. In 1961 Stichter en promotor van het jeugdatelier 'Windekind' en in 1970 van een vrij atelier voor grafiek voor volwassenen (etsen steendruk­hoogdruk) en een atelier voor weven te Sint-Lambrechts-­Woluwe.

JOS DE MAEGD, een postuum portret
Door Pros Van Osmael, dichter en vriend van Jos De Maegd

Het werk van Jos De Maegd moet het vooral hebben van de momenten waarop we voldoende tot rust kunnen komen om ons belangrijke levensvragen te stellen. Niet dat zijn oeuvre oplossingen aandient. "Dat is ook nooit de taak van het kunstwerk geweest", placht hij te zeggen.
Maar is het al niet heel wat indien het ons laat weten dat we niet alleen zijn met het onafwendbaar heen en weer tussen vreugde en verdriet, genieten en ontberen, gemeenschap en vereenzaming dat ons leven kenmerkt?
En indien het met zegevierende aandrang suggereert dat trots alles het leven een zin heeft, de moeite waard is?
En indien het ons doet meetrillen met wat het aan inzicht en emotionele geladenheid uitdrukt?

We zijn dankbaar voor het feit dat deze eerste postume tentoonstelling van Jos plaats heeft "Ten huize Herman Teirlinck": niet enkel omwille van de daardoor bewezen eer, maar ook omdat het werk van Jos uitstekend tot zijn recht komt in de reële woonruimte, die gelegenheid biedt tot 'meditatieve, woordeloze ontmoetingen" zoals iemand het contact met zijn schilderijen eens noemde.

Tekst overgenomen uit de brochure gemaakt naar aanleiding van een postume tentoonstelling georganiseerd door het gemeentebestuur van Beersel in het Herman Teirlinck huisvan 11 september tot 10 oktober 1993

24 novembre, 2006

Jos De Maegd explique son oeuvre

"Humanisation de la terre" 1964 110 x 80 cm

Comment expliquer l'inexplicable?
Par Jos De Maegd
(Le texte se trouve dans le catalogue Jos De Maegd exposition Wolu Culture à la Médiatine, Woluwé Saint-Lambert 1989)

"Toute œuvre plastique est signe, symbole, métaphore.
Il peut paraître pédant et même inutile de le répéter. Mais l'expérience m'a appris qu'il n'est pas toujours facile de "comprendre" ces signes, il nous faut une clé. Certes cette clé est complètement inutile SI l'attitude fondamentale n'est pas celle de la contemplation, de la réceptivité, de l'ouverture à l'œuvre...
Comment est-il possible de traduire avec des moyens picturaux, avec des pigments de couleurs, mais aussi avec de la matière compacte, une philosophie, une conception" d'un monde qui se cherche, non obstant une complexité toujours plus grande... ?”

Ce but paraît utopique. Mais n'apparaît-il pas que les éléments pictu­raux de cette œuvre, aussi divers soient-ils, tendent à une totale harmonie malgré la complexité de l'ensemble. Si cet amalgame de matière non encore structuré définitivement, strié et tourmenté par endroits, parvient à vibrer, à vivre, à parvenir à une harmonie de couleurs et de nuances sans s'opposer, s'acceptant non seulement mais s'entendant, se compénétrant et se complétant, j'espère avoir traduit en partie ma vision du monde. Dans cet univers rien n'est figé, fixe; tout reste en mouvement, il y a possibilité de changement...
Pour être plus clair encore, je pourrais tâcher d'opposer cette œuvre â celle d'un peintre comme Mondrian. Chez Mondrian, rejet par excellence de la matière, ceci pour des raisons bien définies: un monde qui se veut parfait, pur, rationalisé à outrance. Les formes réduites aux seuls plans géométriques, aux délimitations rigides, les couleurs simpli­fiées au strict minimum, se juxtaposant et se contrebalançant jusqu'à un équilibre parfait, définitif, symbole et signe d'une société parfaite­ment hiérarchisée et équilibrée, le meilleur des mondes. Le rêve de Platon et de tant d'autres. Mondrian calque sa vision du monde sur celle de l'univers mécanique du Grand Horloger.

Quoique admirant Mondrian en tant qu'artiste ayant réussi à traduire sa vision d'une manière aussi limpide, il soit évident que mon œuvre se trouve à l'antipode de cette vision.
Certes un monde non structuré est impensable, ce serait le chaos. Mais scion moi des structures trop parfaites et trop définies peuvent être un empêchement à la rencontre de l'autre. Des délimitations rigides, barrières endiguant les tensions, peuvent en effet porter obsta­cle à plus d'humanité et d'amour. La réalité est complexe, mystérieuse, mais pleine de promesses, de possibilités créatrices...
Klee et Rothko avaient, à celte époque déjà, exprimé chacun à leur manière cette conception. Et bien avant eux Rembrandt - à l'encontre de Fra Angelico par exemple avec ses couleurs diaphanes et quasi immatérielles - parvenait à faire surgir de la matière la lumière. Pour conclure: que penser d'Anselm Kiefer?"

Jos De Maegd

«Dans l'art comme dans la vie, tout est possible, si à la base il y a l'amour»
Marc Chagall

Présentation de l’œuvre De Jos De Maegd

Tableau de Jos De Maegd "Que nulle ne souflle" 1988, 55 x 73Comment aimer l'œuvre de Jos De Maegd?
Par Pros Van Osmael, (poète et ami de Jos De Maegd)
(Le texte se trouve dans le catalogue; Jos De Maegd, exposition Wolu-Culture à la Médiatine, Woluwé Saint-Lambert 1989)

"Des années de connivence avec l'œuvre de Jos De Maegd m'autorisent, je pense, à vous la présenter. Il est vrai que j'eus la chance de voir évoluer l'œuvre de l'artiste dès ses débuts avec, entre autres, le Prix de Rome. On pouvait le situer dans le sillage de l'expressionnisme flamand, mitigé sans doute par un intimisme poétique. Ses portraits de femmes et enfants en font foi.

C'est une nature morte qui m'a permis de saisir son évolution du figuratif à l'abstrait: quelques pommes sur une nappe. Dans ce tableau les objets prenaient clairement une signification purement picturale: des taches sphériques dans une séquence rythmique, à l'intérieur d'un espace sans perspective. La démarche vers l'abstraction était entamée...

De temps à autre le peintre fut encore attiré par la représentation « figurative» d'un paysage, d'une nature morte, d'un portrait, mais ces quelques tableaux ne furent que des moments de détente des tensions que lui conférait l'abstraction picturale.

Dans cette façon abstraite de travailler, il aspirait - sans nul doute à réaliser ce que tous les grands peintres ont cherché, notamment à exprimer et refléter, dans les limites des moyens picturaux, toute leur personnalité au moment de la création.

Peuvent en témoigner par analogie les différentes toiles où Monet a représenté l'étang de son jardin à Giverny: chaque fois le même sujet, mais chaque fois aussi quelle différence d'interprétation! L'artiste existentiel! Tel qu'il est au moment même et unique de la création. Au regard du touriste visitant Giverny la représentation de cet étang par Monet frôle la non-figuration.

En solitaire et en pleine conscience du risque de rester incompris par son entourage, J os De Maegd a fait le long et difficile chemin vers l'expression de son univers intérieur sans faire appel aux choses maté­rielles qui l'entourent.

Dans le cas de De Maegd le risque n'est pas minime. Ce qu'il veut nous communiquer dans ces moments de créations existentielles n'est pas simple. La tension émotion elle est en effet chaque fois organiquement reliée avec tout ce qu'il a pu acquérir comme vision sur la «condition humaine ". Vision acquise par des expériences vécues, son engagement
social et culturel, la maîtrise du métier, ses lectures et surtout sa réflexion et son attitude fondamentalement inspirées par le message chrétien, y compris la critique intensément ressentie sur la façon dont cet idéal fut et est habilement détourné de sa signification originale.

Devant j'œuvre abstraite de Jos De Maegd, je me suis toujours senti dans un état que A. Rimbaud décrit comme un "dérèglement de tous les sens ».

Au début, j'eus certes quelque mal à me familiariser, somme toutes à apprendre à «écouter avec les yeux », de toute manière à tendre vers un état où penser et ressentir se compénètrent sans l'intrusion de la parole. C'est l'état dans lequel je me sens en écoutant une œuvre musicale classique avec cette restriction, qu'à l'écoute de la musique les suggestions verbales de la pensée peuvent facilement être conte­nues; la formulation intérieure des mots est-littéralement et au figuré - submergée par l'apport des consonances musicales.

Faire taire la réflexion verbale dans le silence absolu qui règne autour d'une œuvre plastique est bien plus difficile car l'afflux des mots appelle toujours des précisions conceptuelles lors de la prise de conscience. De ce fait, nous sommes mentalement occupés à assimiler ces abstractions tandis que, dans l'œuvre elle-même, quelque chose d'inexplicable est à l'ordre; l'instant existentiel et total où l'artiste se trouve durant sa création. Cet état est chaque fois unique et insaisissable, pour la pensée abstraite.

C'est ce que j'ai ressenti clairement devant un tableau de Jos De Maegd qui m'est familier. Des mois durant, le regard et l'appréciation allaient de pair avec un flux de réflexions internes et une traînée de mots jusqu'à ce que j'en fusse saturé intérieurement. C'est alors que vint le moment béni de l'expérience; celle de la" compréhension" non-verbale, le saisi intense pré-verbal, le ressentir, la« catharsis»! Ce n'est qu'à cet instant que cette œuvre s'est dévoilée, non seulement pour ma pensée discursi­ve et ma sensibilité, mais aussi pour ma perception sensorielle. J'eus enfin l'intuition, intelligible mais non transmissible avec des mots, de l'unique beauté de l'œuvre, de son entité, de son existence propre. Ce que j'ai compris en cet instant était tout autre chose que le discours - fût-il profond - d'antan. Qui plus est, cette" catharsis" ne s'est depuis plus répétée d'une façon analogue, bien qu'il s'est produit - dans certaines limites - une communication existentielle unique entre cette œuvre et moi.

Le malheur veut qu'à notre époque, nous voulions tout avoir, tout comprendre, tout et tout de suite, même dans le domaine de la jouissance esthétique. Nous déambulons devant les œuvres d'art, nous formant immédiatement une idée en la verbalisant intérieurement (parfois aussi extérieurement). Cette attitude fait obstacle à l'expérien­ce en profondeur et laisse l'artiste esseulé" clamer dans le désert ".

Puis-je terminer ces impressions par une suggestion? Si vous avez le bonheur de devenir« amoureux» d'une des œuvres exposées - le coup de foudre, cela existe! - oubliez tout le reste. Cet instant béni est le commencement de la sagesse, du moins pour ce qui est du bonheur esthétique.
Mais n'essayez surtout pas de devenir amoureux de tout en une fois, surtout lorsqu'il s'agit de l'œuvre de J os De Maegd. Et si ce coup de foudre provoque un réel intérêt pour l'œuvre entière, estimez-vous heureux. Il ne vous sera alors point difficile de prendre le temps pour une seconde visite. En amour, nous sommes tous - jeunes ou moins jeunes - assez habiles à prendre le temps!"

Biographie de Jos De Maegd


Par Solange Wonner, directrice de Wolu-Culture
(Dans le catalogue Jos De Maegd exposition Wolu Culture à la Médiatine, Woluwé Saint-Lambert 1989)

Né à Uden (Pays-Bas) en 1917.

• De 1934 à 1940, parallèlement à une formation artistique de jour à l'Institut Supérieur Saint-Luc à Schaerbeek, il suit des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Louvain et les cours d'histoire de l'art à l'Université Catholique de Louvain.
• Poursuit par après des études de peinture et de gravure à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts d'Anvers.
• En 1943, il devient professeur à l'Institut Supérieur Saint-Luc à Schaerbeek.
• 1946 est une étape importante pour la reconnaissance de son travail artistique: il obtient le Premier Grand Prix de Rome. Séjour à l'Acade­mia Belgica, à Rome.
Est nommé professeur de gravure à l'Académie de Louvain en 1946. • Invité par Robert Delevoy, promoteur du groupe "Apport", il expose en 1947 à la Galerie Apollo à Bruxelles. En dehors des thèmes champêtres (sous l'influence de l'Ecole de Laethem), il présente surtout des figures d'enfants, d'une facture plutôt sombre où le caractère méditatif de l'artiste apparaît. La même année il s'installe à Woluwé Saint-Lambert.
• En 1951, grâce à une bourse d'étude, il effectue un voyage au Congo Belge et au Rwanda où il expose certes mais où il consacre une partie de son temps à donner des conférences sur l'art contemporain. Il traduit son" impression d'Afrique" par de nombreux pastels et aqua­relles.
• Membre de l'atelier libre de dessin de Woluwe-Saint-Lambert (dont Tytgat et Jespers faisaient partie), il fonda avec Albert Pêtre un atelier de gravure (lithographie et eau-forte) en 1954. (En 1968, cet atelier fut intégré au ,,75,,).
• De 1952 à 1958, il séjourne partiellement en Provence, en Espagne et voyage en Yougoslavie et en Grèce. Sa palette s'éclaircit, sa facture devient plus experte, plus virtuose, mais il constate d'autre part que la virtuosité acquise s'accompagne d'une perte en intensité et d'un manque de profondeur.
C'est une période riche en doutes et en interrogations qui s'installe pour le peintre. La vogue est à l'art abstrait. Dans un débat figuratif non-figuratif, avec Jan Burssens, il défend - contre toute attente - l'art de son collègue. Selon lui, tout art est constitutivement " abstrait ", en ce sens que la figuration (l'anecdote) n'est pas essentielle, mais la façon picturale de traiter le sujet. De Maegd croit cependant que la figuration reste un moyen de communication plus adéquat que le non-figuratif. Les faits semblent le contredire. Son oeuvre est jugée trop rébarbative pour les uns, trop sage pour les autres.
Un incident au sujet d'un de ses portraits (une erreur de cliché, lors de l'impression d'un catalogue) lui fait comprendre l'éternel malenten­du entre le motif et son expression picturale.
La lecture des essais de Teilhard de Chardin dissipe définitivement ses doutes sur le supposé manque d'humanisme de l'abstraction décrété par certains peintres et critiques. Dès lors, conscient que la matière est elle-même porteuse de l'esprit, il va exprimer sa vision du monde par les seuls signes plastiques de la matière picturale. " Toute l’œuvre est expression et réflexion sur un univers dont l'élan vital, ancré dans la matière, semble - malgré les heurts et les conflits - tendre vers une unité profonde. Elle signifie non seulement ce jeu d'énergies de la matière, mais plus encore ce «mal de croissance» d'un monde qui se cherche, nonobstant une complexité toujours plus grande”.
Ce revirement vers l'abstrait n'est cependant qu'apparent. Quittant la représentation soit-disant objective, il peut enfin laisser le champ libre à son tempérament foncièrement lyrique.
• Mais la mode est au nouveau réalisme et la vogue lyrique non-figura­tive (dite informelle) est passée. Bien qu'il obtienne une médaille de bronze au Grand Prix d'Ostende en 1960, il doute et se réinterroge. Se rendant compte combien la communication picturale est aléatoire, il s'engage, en tant qu'artiste, de plus en plus dans le domaine social.
• Persuadé que l'enseignement traditionnel est trop fixé sur le ration­nel et l'utilitaire et fidèle à sa conception du monde, il veut stimuler les possibilités créatrices de chacun et fonde les premiers ateliers créatifs pour enfants à Woluwe-Saint-Lambert en septembre 1961 : Il y propose non seulement une prise de conscience toujours plus poussée du monde et de l'humain, mais un engagement authentique.
• Plus tard suivront des ateliers néerlandophones pour adultes (entre autres un nouvel atelier libre de gravure dont il s'occupe encore aujourd'hui). En tant que vice-président du Comité Culturel, il suscite dès 1963 des expositions d'artistes de Woluwé à la Villa Montald, ainsi que des expositions didactiques, entre autres sur "l'art et la société" au Château Malou.
Conférencier et guide au Palais des Beaux-Arts et au Musée d'Art Ancien, il collabore aussi à différents séminaires sur l'art. Publiciste, il écrit régulièrement des articles sur l'art et l'expression créatrice dans différents journaux et hebdomadaires.
Autant il se dépense en activités sociales et pédagogiques, autant il s'intériorise dans son œuvre picturale. Les œuvres des années '60 sont nettement introverties: Humanisation de la terre, Perception d'un songe, On this desert land ...
• Nommé directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de l'Etat à Woluwé ­Saint-Pierre en 1973, il prend sa retraite en 1978. Voyage aux Etats ­Unis et en Amérique latine.
• Depuis lors, il réside une grande partie de l'année en Haute Proven­ce. Sa peinture s'en ressent, s'ouvre elle-même sur le monde. La matière gagne en richesse et en profondeur malgré une certaine ascèse. La quête d'harmonie d'un univers en gestation devient plus évident. A. Whitehead et Levinas y sont pour quelque chose.
On pourrait penser qu'un artiste ayant des activités aussi diverses ne peut que se disperser et tomber dans le superficiel. Chez De Maegd, rien de tel. Analogue à la vie, l'œuvre d'art est pour lui un événement, un perpétuel devenir. .. Son engagement social et culturel ne fait qu'un avec son œuvre picturale.
Un autoportrait sur pierre lithographique de 1984 est assez explicite. Un portrait peu flatteur, mais un «vrai» portrait de caractère, sans équivoque, direct, incisif. Un regard en profondeur, scrutateur, in­transigeant même, voulant «connaître», «comprendre», .. Un homme chez qui toute méditation, pour être valable, doit être suivie d'action ...

17 novembre, 2006

Archief van Jos De Maegd bij het KADOC (KULeuven)


Jos De Maegd in zijn atelier te Sint-Lambrechts Woluwe, 1988


Jos De Maegd te Praag 1974
Het archief van Jos De Maegd is in handen van en wordt beheerd door KADOC Vlamingenstraat 39, 3000 LEUVEN http://kadoc.kuleuven.be/

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF JOZEF DE MAEGD (1917-1992) http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/945.pdf

BESCHRIJVING PER DOOS
1-11. Algemeen1
1-5. Briefwisseling (o.a. rond zijn studiereis naar Congo) 1942-1990.
6. Personalia (o.a. wenskaarten, paspoort, militair boekje, in memoriams,
lidkaarten en bouwdossier huis in Sint-Lambrechts-Woluwe).
7. Zakagenda’s 1967-1984, 1988-1989.
8. Boekhouding.
9-10. Facturen.
11. Belastingen.
12-14. Kunstenaar
12. Opleiding aan het Sint-Lucasinstituut te Schaarbeek.
Prijs van Rome 1946 (o.a. briefwisseling en persknipsels).
Studiereizen naar Congo, Guatemala, Mexico en Duitsland.
13. Biografische schetsen J. De Maegd (als inleiding bij diens
tentoonstellingen).
Persoonlijke tentoonstellingen (o.a. catalogi en persknipsels).
14. Groepstentoonstellingen (o.a. uitnodigingen en persknipsels).
15-20. Leraar
15. Sint-Lucasinstituut Schaarbeek (o.a. algemeenheden, verslagen van de
schoolraad, circulaires, problemen, budgetten, studieprogramma’s en
lesroosters).
16. Idem (o.a. klasregisters, leerlingenlijsten en examens).
17. Idem (o.a. notities anatomie, schildertechniek, kunstgeschiedenis en
moraalfilosofie).
18. Rijksschool voor Beeldende Kunst.
19. Stedelijke Academie Leuven.
20. Vrij Atelier Grafiek van Sint-Lambrechts-Woluwe.
1 Audiovisueel materiaal bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de
nummers KFZ62; KFA39513-39517; KFB4589; KFD539-540; KFG15; KFH822,
KLBr1114; KMA 425; KCA9463-9497; KCB3547-3550; KKB247; KDPA642-645 en 1
klokdoos schildersmateriaal.
J. De Maegd, 3
21-24. Organisator
21. Jeugdateliers.
22. Centrum voor Recreatief Werk vzw en publicatie Bevrijding of vervreemding
door Creatieve Expressie.
Kunstenaars voor de Jeugd.
Meer Schoonheid.
23 Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie,
Amateuristische Kunst.
Comité voor Cultuur in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Kunst in Huis vzw.
Vlaanderen.
24. Studio Rik Wouters.
Vereniging der Beroepskunstenaars van België
Nationale Unie voor Beroepskunstenaars in Plastische en Grafische Kunsten.
Nationale Belgische Raad voor Schone Kunsten.
25-26. VVKS
25-26. Briefwisseling, ledenbladen, ontwerpen, voorbereidingen, teksten met
betrekking tot oriëntatie en de inrichting van een scoutsheem, kritieken op
de publicaties Heeminrichting, Exploreren en Tekenen.
27-30. Voordrachten en teksten
27. Artikels over Jos De Maegd.
Voordrachten.
28. Zelfgeschreven artikels over kunst en de kunstenaar.
Handschriften.
29. Allerlei kladschriften.
Zelfgeschreven artikels in de pers.
30. Zelfgeschreven artikels.
31. Asse en Sint-Lambrechts-Woluwe
31. Stukken betreffende de openbare manifestaties te Asse, het gemeentelijk
museum te Sint-Lambrechts-Woluwe, het Vrij Atelier voor Grafiek, het
CNCD van Woluwe, de muziekacademie en de plaatselijke CVP-afdeling.
32. Verenigingsleven
32. Parochiaal leven, de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen.
J. De Maegd, 4
33-42. Varia
33. Persknipsels (o.a. Standaard der Letteren).
34-36. Persknipsels en –collages.
37-38. Allerlei (o.a. persknipsels met betrekking tot kunsttentoonstellingen,
stukken met betrekking tot Stichting Lodewijk De Raedt, museale werking,
opdrachten vanwege het stadsbestuur van Leuven, scouting, Gilbert De
Bontridder).
39-40. Reisdocumentatie en –verslagen (o.a. Griekenland, Turkije, Joegoslavië,
Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, USA en Mexico).
41. Taalles Spaans.
Prenten en tekeningen.
42. Tentoonstellingen van andere kunstenaars (o.a. Geroen De Bruycker,
Jaroslav Pesikova).
KLOKDOOS
1-2. Persknipsels.